«ҰРАН» нөмірі 28

Нөмірі 28 ..... ....

«Ұран» газитасы Хан Ордасында жетісіне екі шығады

1917 жыл иул (июль-шілде – ауд.) (28) да шыға бастады.

Жазылу бағасы: жылдығы 8 сом, жарты жылдығы 5 сом, үш айлығы 3 сом.

Адрес алмастыру хақы 50 тиын

Алдырушыларға адрес: Ханская ставка, Астр. губ. Ред. газ. «Уранъ»

Бұл нөмірде: Бостандық жолы, Ашық хат, сыртқы һәм ішкі хабарлар

Бостандық жылы

Ескі Николай хүкіметі жығылып, бостандық туғанына осы 27-нші фебралда бір жыл толып өтті. Бостандықты алушы 3 жылдай немістен жұдырық жеп, соғыстан тойған салдаттар еді. Оларға саяси партиялар басшылық етеді.

Өз жазуымен өзгертілмей басылды Ашық хат:

«Қазақ» һәм «Ұран» газетлерінде мен Нұралихановты болшевик-халық дұшпаны деп сөзлер арасында түрлі жаманлық амалларды маған тіркайды. Бұл сөзлерімнің кірсіз исміме, істеген амалдарыма муафиқ емес. Соның үшін өзімді тиіссіз жәбір үстінде қалғандайын сайып, болған уақиғаның дұрысын бұндан төмен иғлан етіп хұрматлу басқармадан өтінәмін ардақты газетіңіздің екінші номерінде бұл сөзіме орын бермекке.

«Ұран»:

«Ұран»-ның бағыты дұрыстыққа дос, бұрыстыққа қарсы. Оң бағыттан шыға жайылған жері, бізіңше, жоқ.

Газетаның төрешісі – оқушылары. «Ұранның» көк жалдар мен байлардікін дұрыстап, нашарлардікін бұрыстап, 2-3 кісінің ғана бағытымен кеткен жері болса, оқушылар айтып көрсетсін.

Алаш азаматтарына

Ақ жүрек азаматтар, асқар күнің,

Дұшпанды алдан байқап, жасқар күнің,

Дұрыстық ел қамында еткен істі,

Қол соғып, қос үміттеп қостар күнің.

Көш қосып, қол ұстасып сөз беркітіп,

Арадан алалықты тастар күнің.

Ағытқан қойдай шулап ерген елді,

Бұлтармай оң бағытқа бастар күнің.

Аңқылдақ Алаш ұлы сеніп отыр,

Орнынан шығарып соны растар күнің,

Жігіт жоғалтқандарға

Красный Куттан 30 шақырым жерде бір паселкеде орыс қолында бір қазақ жігіті тұр. Өзі былтырғы приомда кісі орнына жалданып кеткен екен.

Сонан адасып, қаңғып жүріп әлгі орысқа душар келеді. Ақылы кемдеу: «атым Жұмағали, әкем аты Есен, жерім Қаракөл-Шоңай, жасым 37-де» дегеннен басқаны білмейді. Қожайын орысы: «әкесі яки жақын туысқаны келмей тұрып жігітті ешқайда жібермеймін» дейді.

Осы жігітті іздеуші болса, мен тауып беремін.

Диниа (дін) назаратынан

Мұхтасип, хатиб уа имамдарға!

1918-нші жылдың басынан бастап диниа назаратындағы барлық үстел жұмыстары мұсұлманша бола бастады. Енді мұхтасиб, хатиб уа имамдарға білдіреміз: мұнан соң диниа назаратына жіберілетін арыз һәм басқа қағаздар мұсұлманша болуы керек. Мұхтарет журналда һәм газеталарда бұл хұқықта айталса да, имамдар өзінің мұхлисына түсіндірмегендіктен болса керек, көп кісілерден русша жазылған арыздар келеді. Мұнан былай имамдар айтып түсіндіруі тиіс.

Құрылтай

Талупкадан – Өткен соғыстарда елші болып жүріп неміс қолына түсіп, құлақ-мұрны кесіліп, батырлықпен атағы шыққан «Панасук» деген бір орыс салдаты бар еді.

Талупкадан – Өткен соғыстарда елші болып жүріп неміс қолына түсіп, құлақ-мұрны кесіліп, батырлықпен атағы шыққан «Панасук» деген бір орыс салдаты бар еді.

12-нші мартта Астрахандағы мұсылман военный ревалюционный камитетінден Хан Ордасындағы 9 саудагерге телеграм келді

12-нші мартта Астрахандағы мұсылман военный ревалюционный камитетінден Хан Ордасындағы 9 саудагерге телеграм келді. Телеграмда «Астрахан крайындағы саудагерлерге бір миллион сом төлеу түсіпті.

Соны 15-16 марттан қалмай Астраханға келіп төлеңіз» дейді. Бұл телеграмның жай-жапсарына анықтап түсіну үшін Орда саудагерлерінен екі өкіл (Хансуаров, Ахсенов) 13-нші мартта Астраханға жүріп кетті.

Жаңа қалада білім бірлігі

Өткен 17-нші жыл август басында қазақ азаматтары болып бас қосып кеңесіп, Жаңақалада «Білім бірлігі» деген қауым ашты. Мақсаты – халықты ағарту, білім, өнер тарату. Қос жүре-бара түзеледі дегендей, жаңадан аяқтанып келе жатыр.

Өткен жедінің ішінде қазақ жастарына Ишанғали Меңдіхановтың басшылығыман «Білім бірлігі» пайдасына қазақша ойын ойналып, 500 сом жинап берді. Бұ қауым ашылғаннан бері еткен қызметтері: жыл басында жалпы болып мынадай қызметтер істеді.

Страницы