Жаңа қалада білім бірлігі

Өткен 17-нші жыл август басында қазақ азаматтары болып бас қосып кеңесіп, Жаңақалада «Білім бірлігі» деген қауым ашты. Мақсаты – халықты ағарту, білім, өнер тарату. Қос жүре-бара түзеледі дегендей, жаңадан аяқтанып келе жатыр.

Өткен жедінің ішінде қазақ жастарына Ишанғали Меңдіхановтың басшылығыман «Білім бірлігі» пайдасына қазақша ойын ойналып, 500 сом жинап берді. Бұ қауым ашылғаннан бері еткен қызметтері: жыл басында жалпы болып мынадай қызметтер істеді.

1. Жаңақалада әр школға дін үйрету үшін мұғалім сайлады. (Мұғаз Батырғалиев)

2-інші предзиум сайлады, бастық: Шерғали Жақупбаев, орынбасар М.Батырғалиев, секретарь Ешмұхамет Бегалиев сайланысты. Ел азаматтарынан өтінетініміз: ағзалыққа (мүшелікке – ауд.) жазылып, жәрдемдер беріп, «Білім бірлігін» сүйемелдеп, қазақтың дінін күнін білмей қараңғылықта жүрген балаларына жасынан ислам дінін қанына сіңіріп, көзін ашуға себепші болса екен. Қанша тырбанса да ақшасыз іс етуге болмайды гой.

Есмұқан ЕСЕНҒАЛИЕВ

Содержание: 
Тип материала: 
Газеттер шықандар