Түсініктеме:

1 С. Зиманов, С. Даулетова, М. Исмагулов. Казахский отдел народного комиссариата по делам национальностей РСФСР. Алма-Ата, 1975.

 

2 Сонда, 182-бет.

 

3 Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архиві. 44-қор,

 

1-тізім, 15893-іс, 44-бет.

 

4 Сонда, 24-бет.

 

5 «Айқап», 1912, № 10, 233-бет.

 

6 Сонда, 234-бет.

 

7 «Жұлдыз», №2, 1989, 158-бет.

 

8 Ғ.Мұса. Уахшат, бәдәуиат һәм мәдәниат. «Айқап», 1992, №4,

 

78-79-беттер.

 

9 Ғ. Мұса. Қазақ жайынан. «Айқап», 1913, №13, 286-бет.

 

10 Сонда, 287-бет.

 

11 Ғ.Мұса. Қазақ жайынан. «Айқап», 1913, №14, 310-бет

 

12 Казахско-русские отношения в XVI- XVIII веках. Алма-Ата, 1961,

 

53-бет.

 

13 Ғ.Мұса. Қазақ жайынан. «Айқап», 1913, №13, 288-бет.

 

14 Ғ.Мұса. Жетісу қазақтары жайынан. «Қазақ», 1914, №59.

 

15 Ғ.Мұса. Жетісу қазақтары жайынан. «Қазақ», 1914, №60.

 

  1. Сонда.

 

  1. Сонда.

 

  1. Сонда.

 

  1. Мир философии. М., 1991, 2-т., 56-бет.

 

  1. Ғ.Мұса. Жетісу қазақтары жайынан. «Қазақ», 1914, №62.

 

«Ғабдолғазиз Мұсағалиев» атты бұл зерттеу 1998 жылы ғалым Сәкен Өзбекұлының «Арыстары алаштың» атты очерктер жинағында (Өзбек­ ұлы С. Арыстары алаштың: тарихи очерктер. – Алматы: «Жеті жарғы», 1998. - 182 бет) басылды (129-143-бб.). Бұл еңбекті кеңестік және Тәуел­сіз Қазақстан ғылымы тарихындағы бүгінге дейін ағартушы, пуб­ ли­цист, тарихшы Ғабдолғазиз Мұсағалиевтің еңбектері мен оның та­ рихи, ғылыми-философиялық көзқарасы жөнінде жазылған ең толық әрі көлемді ғылыми зерттеу деп айтуға болады. Онда ағартушының бар­ лық еңбектері қамтылып, талданған деп айтпасақ та, негізінен алғанда, жалпы ғылыми-ағартушылық бағыты, идеялық тұғыры нақтыланып, оның қазақ тарих ғылымындағы, ұлттық тарихи публицистикадағы және халық ағарту саласындағы қызметіне алғашқы баға берілген, анықтамасы жазылған. Ғалым С.Өзбекұлының (С.Созақбаев) Ғабдол­ ғазиз туралы басқа да ғылыми мақалалары бұған дейін баспасөзде, ғылыми басылымдарда жариялаған.

Сәкен Өзбекұлы (С.Созақбаев) (1951-2009) – белгілі құқық тарихын зерттеуші ғалым. Заң ғылымдарының докторы, профессор. ҚР Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі. Ол 1951 жылы Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Самсы ауылында дүниеге келген. «Тәуке хан – «Жеті жарғы» (1994), «Материалы по истории государства

 

  • право Казахстана» (1994, С.Сартаевпен бірге), «Абай және адам құқы» (1995), «Барлыбек Сырттанов» (1996), «Арыстары алаштың» (1998) т.б. атты зерттеулері, жинақтары, тарихи очерктері, сондай-ақ 100-ден астам ғылыми, танымдық мақалалары жарық көрген. Қазақстан Журналистер одағы, ҚР Білім, мәдениет және денсаулық сақтау, ҚР Ақпарат және қоғамдық келісім министрліктері бірлесіп тағайындаған Абай сыйлығының иегері (1995).

 

Мақала мен оның авторы жайлы түсініктемені әзірлеген – Қалиолла ОРЫНҒАЛИ, әдебиет зерттеушісі