Тарғын қисымы 4-нші бөлімде имам Сафиолла Ғабдолғазиз ұлы 23-нші февралда жұма күні жиналған халыққа

Тарғын қисымы 4-нші бөлімде имам Сафиолла Ғабдолғазиз ұлы 23-нші февралда жұма күні жиналған халыққа түсіндіріп айтқан соң мүхкеме шарғиа (шариғат мекемесі – ауд.) хұзырындағы қазақ бөлімі пайдасына жұрт 83 сом жәрдем жинап берісті.

Керекті орында басшылық халыққа түсіндірген имамдардан, айтқанға түсініп жәрдемін аямаған халықтан айналсаң болмас па?

Ғинаятолла ШОҚАЛАҚОВ

Орын тарлықтан жәрдем етушілердің аты-жөнін баса алмадық – кешірім тілейміз.

Содержание: 
Тип материала: 
Газеттер шықандар