Талупкадан – Өткен соғыстарда елші болып жүріп неміс қолына түсіп, құлақ-мұрны кесіліп, батырлықпен атағы шыққан «Панасук» деген бір орыс салдаты бар еді.

Талупкадан – Өткен соғыстарда елші болып жүріп неміс қолына түсіп, құлақ-мұрны кесіліп, батырлықпен атағы шыққан «Панасук» деген бір орыс салдаты бар еді.

Феврал басында: «мен сол Панасукпын» деп Хан Ордасына құлағы шұнақ бір салдат келген. Ордада тұрақтай алмай Талупкаға барған. Онда барып өзіне біраз хахол салдаттарын ертіп, кейбіреуі жарты бас қазақтарды жолдастыққа алып, Мерәлі Қарабаевтан 5 мың сом алған. Талупка саудагерлері һәм шет қазақ байларын да қорқытып, талай бастаған. Өзіне қарсы адамдарды ұстап жабу үшін Алмалыдан 25 салдат алдырған.

Аяғында оның Панасук болмай, бір жартыбас, зынтық еткендігі білініп, өзі ұсталуға айналған соң Талупкадан қашқан жерінде Алмалыда барып қолға түскен. Сонан берлі ол Талупкада тұтқында еді.

17-нші мартта Талупкадан Ордаға телеграм алынды: «жиналған халық ашуына шыдай алмай, самасуд жасап, Панасукты өлтірді» деген.

Тағы да Пансуктар шықпасына тәуір болар.

Содержание: 
Тип материала: 
Газеттер шықандар