Кей мырзалар

Мырза орнына мыртық,

Бүтін емес, жыртық.

Тымырайад қоразсынып,

Жаман шіркін қортық,

 

Кеудеден басқа дым да жоқ,

Қарасаң қоймай тінтіп.

Құзғынға жем антұрған

Айтсам шынын сөйтіп.

 

Партия деген жел кірсе,

Қарнын алады жыртып.

Басы картоз, тар шалбар,

Көрсе тышады қорқып.

Арғымақтан жабы озды ау,

Жапырақтан бүртік.

                                                Ш.САРБАЕВ

Содержание: 
Тип материала: 
Газеттер шықандар