Қазақстан газеті №1 - 16.03.1911

Глубокоуважаемый Илья Иванович!

До настоящего времени мы, учителя степных школ Киргизской Орды, безполезно проводили каникулярное время летом в своих аулах среди бедной и безплодной природы, не получая никакого духовного удовлетворения и не думая о какой бы то ни было экскурсии по России. Вашей инициативой и Вашими личными хлопотами, глубокоуважаемый Илья Иванович, организована нынешняя наша экскурсия. На эту экскурсию Вы выхлопотали довольно крупную сумму денег. Экскурсия наша окончилась осмотрами главнейших культурных центров нашего обширного отечества.

Перевод

В наше время свет представляет из себя мировой рынок, где приходится нам сталкиваться и с русскими, и с немцами, и с евреями и с другими, и входить с ними в сношение, являясь то покупателем, то продавцом. Если люди неравносильны между собою знанием, то слабые обращаются в средства наживы для сильных. Деятельность людей и живот на пути поддержания жизни наука отмечает борьбой за существование. И вот, чтобы не пасть жертвой в борьбе за существование, нужны наука и искусства.

Что ты спишь мужичекъ (СТИХОТВОРЕНІЕ КОЛЬЦОВА)

Бір орыстың Калсуф деген ақынының бір қарашекпенге қараб айтқан болыб жалқаулықты жамандаб, талапкерлікті мақтап айтқан сөзі

Ау, ұйықтап жатырмысың, қара шекпен,

Жарық жаз қайта келді былтыр өткен.

Қарашы, анау сенің көршілерің

Әлі жүр қызметінде ертеңгі еткен.

Баққаның күндіз-түні тек бір ұйқы

Адамсың талабың жоқ мұнша неткен?!

Қарашы көз жіберіп өзіңе өзің,

Бәлки қате болар менің сөзім.

Тоғың мен сарайыңда бір тал йа

                         бір түйір бидайың жоқ,

Жарнама

Типография

Апресянц и Окур

Московская, д. Багирова. Телефон № 114.

Принимает всевозможные типографические работы

на Русском, ТАТАРСКОМ, Киргизском,

Армянском и Еврейском языках

Скорое и аккуратное исполнение работ

 

 

Доқтор Нариманбек Нариманов

Ішкі ауру, уа хатунлар ауруларны қарарға һәр күн қабыл етеді

Ерте сағат 9-12-ие қдр

Соғыс жоқ

Қытай әууелі бізің падшалықтан барған саудагерлерге қысаңшылық беріп тұр еді, һәм Құбда деген шаһарға бізің падишаһ тарафтан консул қойылмасын деп еді, хазір Қытай бізіңменен соғысуға жай болмаған, бізің падшаһның барлық сұрағанын берген, со себебті соғыс болмайтын болды.

 

Войны не будет (ОФИЦИАЛЬНО)

Ознакомившись с содержанием изложенного в ноте, министерство иностранных дел отправило в Пекин нижеследующую телеграмму: «Его Императорское Величество выражает вам высочайшее благоволение за благополучное совершение стоящих переговоров и изъявляет удовольствие по поводу принятого Богдыханским правительством мудрого решения: подтвердить правильность и согласованность с договорными постановлениями положений нашей ноты от 3 февраля.

Срочные тлеграммы (Астраханский вестник)

Китайские войска идут к Харбину

Владивосток. Китайские войска спешным маршем идут к Харбину. Командиры убеждают правительство не заключать позорного, по их мнению, с Россией договора. Войска готовы.

Внешняя форма Китая благоприятна.

Петербург. В министерстве иностранных дел сообщают, что внешняя форма полученного ответа благоприятная. Вечером обсудится министрами. Китайский посланник посетил министра иностранных дел и заявил, что все требования удовлетворяются.

Түрлі хабарлар

Бір тәуір хабар

Тарғын қисымының жаңа прауителі Жұмағали Қарағайов Тарғын қисымындағы болмай жүрген ұрылардан 9 кісіні ұстаб әкеліб қараңғы үйге жапты, былтыр қараңғы үйден қашқан бір Өтеб Шоқат баласы деген бар еді, сол ұры ұстар жерде қарсыласыб, бір жігітті атыб өлтірді, ол бір өзі жарлы өлмелі кемфір-шалдың жафадан жалғыз күн көріб отырған баласы екен, бұ жері қиын болды, сөйтіб Тарғын қисымына хазірде бір бейбітшілік кіріб тұр, тек ұзағынан болғай.

 

Соғыс

Қызғалдақ (В.А.Белиловскийдің шығармасы)

Ішкі ордалықтың үлкен дохтыры Билилоуский бір кітаб жазыб шығарыбты, ішіндегі сөзі бұ: Талуфке қисымын аралап жүргенде жаз күні екен, бір жауын күні Темірәлі Алмұрзин деген ыстаршынаның үйіне келіб қоныбты, қазақ халқы қандай қонақшыл, бір бөлек іші қып-қызыл ақ отауға кіргізді, кілем көрфе жайылған мамық көбшік айлана қойылған, сар қымыз сафырулы, қойын сойды қолын қусырды, сыйлағанды кім білмейді деп әууалі көрген хұрметін жазады. Сол үйге Орал облысынан келе жатқан бір жолаушы Мухамед-Шариф баласы деген қазақ бірге қонады. 

Страницы